Каталог дозиметрів, радіометрів
БЕЗПЕКА,
НАДІЙНІСТЬ,
ПРОСТОТА.
міський  (044) 393-39-93
MTC  ---------------------
KievStar  ---------------------
info@doza.net.ua
 головна        оплата        доставка        послуги        контакти        статті        аксесуари
РусскийEnglish


 Розділ 1. Портативні рН-метри.

У розділі №1 наведені портативні pH-метри. pH - це один з найважливіших показників якості води, який багато в чому визначає характер і швидкість протікання хімічних і біологічних процесів, він відображає ступінь кислотності або лужності води. При нейтральному рH кислоти і луги присутні у воді в рівній кількості (або відсутні зовсім). Таке середовище є найбільш збалансованим і оптимальним для проходження біохімічних реакцій в організмі. Вода зі зниженим pH (тобто кисла) має підвищену корозійну активність, а з підвищеним pH (тобто лужна) - має характерну милкість, викликає подразнення очей і шкіри. Збільшення рH означає, як правило, збільшення жорсткості води, а це накип і вихід з ладу пральних машин, бойлерів і т.п.

 Розділ 2. Портативні ОВП-метри.

У розділі №2 наведені портативні ОВП-метри. ОВП (редокс-потенціал, rH, ORP) - це міра хімічної активності елементів і їх сполук в оборотних хімічних процесах, пов'язаних зі зміною заряду іонів у розчинах (шляхом передачі або приєднання електронів). Значення ОВП для кожної окислювально-відновної реакції може бути як позитивним, так і негативним. В організмі людини енергія, що виділяється в ході окислювально-відновних реакцій, витрачається на підтримання гомеостазу та регенерацію клітин організму. При цьому вода оптимально засвоюється у випадку, якщо її ОВП близько до ОВП внутрішнього середовища організму. У переважній же більшості випадків ОВП питної води має більше значення. У цьому випадку вода в тканинах віднімає електрони від клітин і організм, відповідно, піддається окислювальному руйнуванню.

 Розділ 3. Портативні кондуктометри та солеміри.

У розділі №3 наведені портативні кондуктометри і TDS-метри (солеміри). Контроль солевмісту у воді необхідний як для визначення власне якості води (особливо це важливо для води з колонок, бюветів), так і для контролю якості роботи систем фільтрації, починаючи від фільтрів-глеків і закінчуючи системами зворотного осмосу.

 Розділ 4. Портативні оксиметри.

У розділі №4 наведені портативні оксиметри. Кисень необхідний більшості живих істот на Землі для процесу синтезу енергії в організмі. Знижене насичення води киснем (наприклад, взимку коли поверхня водоймища покрита льодом, а в акваріумах - при недостатній аерації) згубно позначається на здоров'ї та поведінці риб. Знижена концентрація кисню також може вказувати на те, що у воді активно протікають гнильні процеси.

 Розділ 5. Портативні хлорометри.

У розділі №5 наведені портативні хлорометри. У містах з централізованим водопостачанням основним способом знезараження є хлорування води. Тому контроль вмісту хлору у воді особливо актуальний в разі вживання води безпосередньо з під крана або використання в акваріумах водопровідної води, яка не проходить кип'ятіння, відстоювання або очищення через вугільний фільтр. Контроль концентрації хлору також потрібен в плавальних басейнах.

 Розділ 6. Багатопараметричні аналізатори води (комплекси).

У розділі №6 наведені портативні комплексні водоаналізатори - прилади, які можуть вимірювати декілька параметрів води.
2020